Betingelser

Reservation

Du kan maks. reservere 14 dage frem i tiden og maks. have 4 reservationer ad gangen.

Når du har reserveret en tid, modtager du en bekræftelsesmail med en adgangskode. Adgangskoden er din nøgle til padelbanerne og den skal indtastes ved døren til den bane du har reserveret. Koden er aktiv 15 minutter før din reserverede tid. Koden tænder også automatisk for banelyset. Bruger du Memberlink app, kan du låse banen op med app'en.

Du booker en bane via kalenderen på forsiden.
Hent Memberlink via Google Play eller App Store. Her kan du se dine bookinger mv.

Priser

Se gældende priser her.

Udstyr til fri afbenyttelse

Der ligger padelbat og bolde til fri afbenyttelse på banerne. Husk udstyret skal være låst inde på padelbanen ved timens ophør.

Aflysning

Du kan aflyse din reservation indtil 8 timer før starttidspunktet med fuld refundering af det betalte beløb.

Misbrug

Fejlagtige oplysninger og misbrug medfører bortvisning.